Elérhetőségek

Porpác Község Önkormányzata

Cím: 9612 Porpác,
Kossuth L. u. 1.
Telefon:
+3630/984-3216
E-mail:
schwgrkati.alp.80@gmail.com


Csapadékvíz elvezetése Porpác Rákóczi Ferenc utcában

Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpác, Rákóczi Ferenc utcában

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023

Kedvezményezett neve:Porpác Község Önkormányzata

A Projekt címe:Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpác, Rákóczi Ferenc utcában

Szerződött támogatás összege:69 000 000 Ft

A támogatás mértéke:100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:2022.12.31.

 

A projekt keretében Porpác, Rákóczi Ferenc utca belterületi csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése valósult meg.

A projekt indokoltsága az volt, hogy a nagyobb esőzések után a projekttel érintett területeken a korábbi, összefüggő rendszert nem képező, nem folyamatosan kialakított, illetve jelentős részben feltöltődött, a befogadó felé lefolyással nem, vagy alig rendelkező, gyakorlatilag szikkasztó árokként funkcionáló árkok és vízelvezetők alkalmatlanok voltak a felszíni vizek elvezetésére. Az állapotuknál fogva a funkciójuk betöltésére nem alkalmas vízelvezetők megteltek és a járdára, udvarokra kiöntött az elszikkadni nem képes csapadékvíz, a házfalak alapjai nedvesedtek a magas talajvíz miatt. A talajrétegi viszonyok miatt nem tudott szikkadni a csapadékvíz, nyílt árok ezért nem mindenhol nyújtott megoldást.

A Rákóczi Ferenc utca nyugati oldalán nyílt csapadék árkok találhatóak, míg a keleti oldalon a csapadékvíz elvezető árok szinte eltűnt (feltöltődött, feliszapolódott). A projekttel érintett árokszakaszok, illetve átereszek az említett okok miatt nem voltak képesek a belterületen keletkező csapadékot kártétel nélkül elvezetni. A kapubejárók alatti átereszek jelentős hányada beomlott, eltömődött, a pofafalak repedtek. A jó állapotban lévők pedig nem megfelelő keresztmetszetűek voltak. A terület – a projekt esetleges elmaradása esetén – az említett okok miatt lényegében nem rendelkezett rendezett, a funkciója betöltésére műszakilag alkalmas csapadékvíz elvezetéssel.

A tervezéssel érintett Rákóczi Ferenc utcai terület a település déli részén helyezkedik el. A Rákóczi utca, mint tervezési terület oldalhatáros beépítésű, családi házas, falusias lakóterületet, környezetet jelentenek, burkolt útfelülettel. Az utca területén a csapadékvíz elvezetés vegyes rendszerben került megtervezésre, valamint új terület a meglévő – 153, 172, 06/2, 035, 038 hrsz-ú – területek mellett nem került bevonásra.

Porpác Község Önkormányzata a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése céljából eredményes beszerzési eljárást folytatott le, mely alapján vállalkozási szerződést kötött 2022. március 28-án a TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.-vel. A kivitelezés költsége bruttó 62 268 100 Ft. 

Porpác, Rákóczi Ferenc utca belterületi csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésének kivitelezéséhez szükséges munkaterület átadása 2022. 04.05.-én megtörtént