Pályázatok / Csapadékvíz elvezetése Porpác Rákóczi Ferenc utcában

Csapadékvíz elvezetése Porpác Rákóczi Ferenc utcábanCsapadekviz Rakoczi

Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpác, Rákóczi Ferenc utcában

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023

Kedvezményezett neve:Porpác Község Önkormányzata

A Projekt címe:Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpác, Rákóczi Ferenc utcában

Szerződött támogatás összege:69 000 000 Ft

A támogatás mértéke:100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:2022.09.30.

 

A projekt keretében Porpác, Rákóczi Ferenc utca belterületi csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése valósul meg.

Nagyobb esőzések után a projekttel érintett területeken a jelenlegi, összefüggő rendszert nem képező, nem folyamatosan kialakított, illetve jelentős részben feltöltődött, a befogadó felé lefolyással nem, vagy alig rendelkező, gyakorlatilag szikkasztó árokként funkcionáló árkok és vízelvezetők alkalmatlanok a felszíni vizek elvezetésére. Az állapotuknál fogva a funkciójuk betöltésére nem alkalmas vízelvezetők megtelnek és a járdára, udvarokra kiönt az elszikkadni nem képes csapadékvíz, a házfalak alapjai nedvesednek a magas talajvíz miatt. A talajrétegi viszonyok miatt nem tud szikkadni a csapadékvíz, nyílt árok ezért nem mindenhol nyújt megoldást.

A Rákóczi utca nyugati oldalán nyílt csapadék árkok találhatóak, míg a keleti oldalon a csapadékvíz elvezető árok szinte eltűnt (feltöltődött, feliszapolódott). A projekttel érintett árokszakaszok, illetve átereszek az említett okok miatt nem képesek a belterületen keletkező csapadékot kártétel nélkül elvezetni. A kapubejárók alatti átereszek jelentős hányada beomlott, eltömődött, a pofafalak repedtek. A jó állapotban lévők pedig nem megfelelő keresztmetszetűek. A terület – a projekt esetleges elmaradása esetén – az említett okok miatt lényegében nem rendelkezik rendezett, a funkciója betöltésére műszakilag alkalmas csapadékvíz elvezetéssel.

A tervezéssel érintett Rákóczi Ferenc utcai terület a település déli részén helyezkedik el. A Rákóczi utca, mint tervezési terület oldalhatáros beépítésű, családi házas, falusias lakóterületet, környezetet jelentenek, burkolt útfelülettel. Az utcában keletkező csapadékvizek kártétel nélküli továbbvezetését a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat átépítésével valósul meg.

Az utca területén a csapadékvíz elvezetés vegyes rendszerben került megtervezésre. Az utca mindkét oldalán a meglévő árkok még fellelhető vonalában 50/50/10 padkafolyóka épül, mely által szállított csapadékvizek, átlag 25 méterenként Ø50 cm belméretű víznyelőaknákhoz csatlakoznak. A víznyelő aknák által összegyűjtött csapadékvizeket a folyókák alá építendő D315 KG-PVC csövekből tervezett csapadékcsatornák vezetik le az utca déli végétől induló tervezett földmedrű nyílt árokba. A telkekhez a kapubejárók átlag 5,0 m hosszú, az utólagos tisztítás megkönnyítése érdekében Ø40 cm belméretű betoncső átereszekkel kerülnek kialakításra.
A tervezett Á-2 jelű 1:1 rézsűhajlású, 0,4 m fenékszélességű földmedrű nyílt árok a Rákóczi u. végétől indulva halad a befogadóig. Az Á-2 jelű árok által szállított csapadékvizek befogadója a települést keletről határoló, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Hosszúvíz-patak.

Az utcában tervezett meg- és felújítandó árokszakaszok az előzetes számítások alapján alkalmasak lesznek mind a külterületről érkező, mind a belterületen keletkező csapadékvizek el-és továbbvezetésére. A tervezett létesítmények követik a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat vonalvezetését, új terület a meglévő – 153, 172, 06/2, 035, 038 hrsz-ú – területek mellett nem került bevonásra.
« Vissza az előző oldalra!

Porpác Község Önkormányzata - Magyar