Pályázatok / Csapadékvíz elvezetése Porpác Rákóczi Ferenc utcában

Csapadékvíz elvezetése Porpác Rákóczi Ferenc utcábanCsapadékvíz elvezetése Porpác Rákóczi Ferenc utcában

Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpác, Rákóczi Ferenc utcában

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023

Kedvezményezett neve:Porpác Község Önkormányzata

A Projekt címe:Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpác, Rákóczi Ferenc utcában

Szerződött támogatás összege:69 000 000 Ft

A támogatás mértéke:100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:2022.09.30.

 

A projekt keretében Porpác, Rákóczi Ferenc utca belterületi csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése valósul meg.

Nagyobb esőzések után a projekttel érintett területeken a jelenlegi, összefüggő rendszert nem képező, nem folyamatosan kialakított, illetve jelentős részben feltöltődött, a befogadó felé lefolyással nem, vagy alig rendelkező, gyakorlatilag szikkasztó árokként funkcionáló árkok és vízelvezetők alkalmatlanok a felszíni vizek elvezetésére. Az állapotuknál fogva a funkciójuk betöltésére nem alkalmas vízelvezetők megtelnek és a járdára, udvarokra kiönt az elszikkadni nem képes csapadékvíz, a házfalak alapjai nedvesednek a magas talajvíz miatt. A talajrétegi viszonyok miatt nem tud szikkadni a csapadékvíz, nyílt árok ezért nem mindenhol nyújt megoldást.

A Rákóczi utca nyugati oldalán nyílt csapadék árkok találhatóak, míg a keleti oldalon a csapadékvíz elvezető árok szinte eltűnt (feltöltődött, feliszapolódott). A projekttel érintett árokszakaszok, illetve átereszek az említett okok miatt nem képesek a belterületen keletkező csapadékot kártétel nélkül elvezetni. A kapubejárók alatti átereszek jelentős hányada beomlott, eltömődött, a pofafalak repedtek. A jó állapotban lévők pedig nem megfelelő keresztmetszetűek. A terület – a projekt esetleges elmaradása esetén – az említett okok miatt lényegében nem rendelkezik rendezett, a funkciója betöltésére műszakilag alkalmas csapadékvíz elvezetéssel.

A tervezéssel érintett Rákóczi Ferenc utcai terület a település déli részén helyezkedik el. A Rákóczi utca, mint tervezési terület oldalhatáros beépítésű, családi házas, falusias lakóterületet, környezetet jelentenek, burkolt útfelülettel. Az utcában keletkező csapadékvizek kártétel nélküli továbbvezetését a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat átépítésével valósul meg. Az utca területén a csapadékvíz elvezetés vegyes rendszerben került megtervezésre.

Az utcában tervezett meg- és felújítandó árokszakaszok az előzetes számítások alapján alkalmasak lesznek mind a külterületről érkező, mind a belterületen keletkező csapadékvizek el-és továbbvezetésére. A tervezett létesítmények követik a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat vonalvezetését, új terület a meglévő – 153, 172, 06/2, 035, 038 hrsz-ú – területek mellett nem került bevonásra.

Porpác Község Önkormányzata a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése céljából eredményes beszerzési eljárást folytatott le, mely alapján vállalkozási szerződést kötött 2022. március 28-án a TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.-vel. A kivitelezés költsége bruttó 62 268 100 Ft. 

Porpác, Rákóczi Ferenc utca belterületi csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésének kivitelezéséhez szükséges munkaterület átadása 2022. 04.05.-én megtörtént.