Elérhetőségek

Porpác Község Önkormányzata

Cím: 9612 Porpác,
Kossuth L. u. 1.
Telefon:
+3630/984-3216
E-mail:
schwgrkati.alp.80@gmail.com


Csapadékvíz elvezetési program Porpácon.

Porpác Község „Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácon” című, TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében fejleszti a Község érintett területein a csapadékvíz elvezető rendszerét.

Porpác Község Önkormányzata településfejlesztési stratégiájában kiemelt jelentőséggel bír a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése.
A Projektet megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötött Porpác Község Önkormányzata (mint konzorcium vezető) a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal a projektmenedzsmenti feladatok ellátása céljából.

A projekt keretében megvalósítani tervezett fejlesztések a következők:

- Településtől északra eső külterületi mezőgazdasági területekről a nagyobb intenzitású csapadékok esetén a településre nagy mennyiségű csapadékvíz zúdul, mely több ponton a Kossuth Lajos utcában lép be a belterületre. A külterületről érkező és az utcában keletkező csapadékvizek kártétel nélküli továbbvezetését a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat jelenlegi állapotában nem tudja biztonsággal ellátni. A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek.

A fejlesztéssel érintett terület a Kossuth Lajos utcában indul, az utca északi oldalán a 76/1 hrsz-tól a 65 hrsz-ig, déli oldalán a 94 hrsz-tól a 115 hrsz-ig terjedő szakaszon, majd a 125-ös, és a 050 hrsz-ú közutak területén halad a 116 hrsz-tól a 133 hrsz-ig terjedő szakaszon a Hosszú-viz patak befogadóig (Porpác 047 hrsz.). A fejlesztéssel érintett területen belül a Kossuth Lajos utca északi oldalán a 67/1 hrsz-tól a 76/1 hrsz- ig, déli oldalán a 115 hrsz-tól a 94 hrsz-ig terjedö szakasza) helyezkednek el a település helyi közösségi épületei, igy a községháza, mely épület helyszíne a helyi közművelődési tevékenységnek.

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 74, 97 millió forint.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a
A projekt befejezésének határideje 2021.11.15.
További információ www.porpac.hu/ oldalon található vagy Gaál Enikő projektmenedzsertől gaal.eniko@vasmegye.hu email címen vagy + 36 94 515-725 telefonszámon kérhető.

 

A fejlesztés és műszaki tartalma teljes mértékben, tervezői felmérés alapján, ellenőrizhetően megalapozott, a tervezett műszaki megoldások alapján biztosítottá válik a kijelölt területek védelme és a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál. A tervezett projekt során fejleszteni kívánt csapadékvíz elvezető rendszer befogadója Hosszú-víz patak.

Porpác Község Önkormányzata a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése céljából eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le, mely alapján kivitelezési szerződést kötött 2020. december 22-én a TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.-vel (9600 Sárvár, Sótonyi út 13.). A kivitelezés költsége bruttó 66 964 011 Ft. A közbeszerzési eljárás Közreműködő Szervezet általi utóellenőrzése is megtörtént. A munkaterület átadása 2021.02.09-én zárult.

Kivitelezés fénykép dokumentációja:

A beruházás a vállalkozói szerződésnek megfelelő ütemben történik. A kivitelezés 2021. március 4-én elérte az 50%-os készültségi szintet.

         

 

 A kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet.

A kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2021.április 14-én megtörtént. A beruházások mellett a projekt keretén belül az érintett lakosság körében megvalósult egy szemléletformálási program, melynek keretében 2021. júniusában az érdeklődők, az édesvíz-készlet megőrzésével, éghajlatváltozás hatása a növényzetre, a megújuló energiaforrások napjainkban és a zöld hulladékgazdálkodással, komposztálással kapcsolatban hallhattak előadást.